Eftervård Jatko

När omhändertagandet och vården utom hemmet upphört har barnet/ungdomen rätt till eftervård. Genom eftervård stöds den unga till självständighet t.ex. i frågor som gäller boende, utkomst, arbete och studier. Eftervården avslutas senast då den unga fyller 25 år.

Utrymmen för eftervård är vid After Eight, innergården, Storgatan 6, 68600 Jakobstad. 

Senast uppdaterad 21.01.2021