Eftervård Jatko

När omhändertagandet och vården utom hemmet upphört har barnet/ungdomen rätt till eftervård. Genom eftervård stöds den unga till självständighet t.ex. i frågor som gäller boende, utkomst, arbete och studier. Eftervården avslutas senast då den unga fyller 21 år.

Senast uppdaterad 03.11.2020