Familjevård

Familjevård innebär vård, fostran och annan dygnet runt omsorg av ett barn eller en ungdom i ett privat hem utanför det egna hemmet. Barnet placeras för att bo hos en familj antingen tillfälligt eller tills vidare. Till familjevården placeras ett omhändertaget barn eller ett barn som placeras genom stödåtgärder inom öppenvården.

Som familjevårdare lämpar sig personer som har ett tryggt och stabilt familjeliv. Social- och hälsovårdsverket utbildar familjevårdarna och erbjuder regelbunden handledning.

Senast uppdaterad 03.11.2020