Öppenvård

Ifall barnet blir klient inom barnskyddet görs en klientplan. Ur planen framgår barnets situation, behov av stöd till barnet och familjen samt familjens egna tankar kring barnets behov.

Inom barnskyddets öppenvård finns det möjlighet till olika stödinsatser: tex familjearbete, stödfamilj/stödperson, dagvård, stödjande av barns fritidsintressen.

Det utses en ansvarig socialarbetare för barnet och regelbunden kontakt hålls till barnet för att följa med barnets situation och mående.

Senast uppdaterad 03.11.2020