Oro för barn

Om du är orolig för ett barn, kan du kontakta personal på utredningsenheten. Personalen informerar om hur du ska gå tillväga.

Om du är orolig för ett barn, är det bättre att ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt än att vänta tills problemen blir stora.

Hur kan jag göra som privatperson ifall jag är orolig för ett barn?

Privatpersoner kan ta kontakt om de av någon orsak oroar sig för något barn och familjens situation. Barnet eller föräldrarna kan även själva ta kontakt för att få stöd och råd.

För rådgivning kan du ringa utredningsenheten dagtid eller socialjouren övriga tider. Kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

En annan möjlighet är att du själv för din familj fyller i kontaktblanketten Bedömning av stödbehov gällande socialvård, barn och skickar den till utredningsenheten.

Du kan också göra en barnskyddsanmälan, endera genom att ringa till utredningsenheten eller fylla i blanketten Anmälningsdel för barnskyddsanmälan

Hur ska en myndighet göra ifall det finns oro för ett barn? Orosanmälan

För att barn ska få en trygg uppväxt är det viktigt att så tidigt som möjligt ge stöd till barnet och familjen. Anställda som arbetar med barn (Barnskyddslagens 25 §) är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan ifall det finns oro för barn.

Som myndighetsperson kan du agera enligt följande alternativ:

1. Be att familjen/barnet själv kontaktar utredningsenheten. Kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

2. Fyll i kontaktblanketten Bedömning av stödbehov gällande socialvård, barn tillsammans med barnet/förälder och skicka den till utredningsenheten.

 

3. Om vårdnadshavaren inte tillåter att du kontaktar utredningsenheten, är du skyldig att göra en barnskyddsanmälan. Du kan först ringa och konsultera utredningsenheten och/eller skicka in blanketten Anmälningsdel för barnskyddsanmälan. Berätta åt familjen att du har en oro för barnet och därför tar kontakt med barnskyddet.

4. Om du misstänker våld eller sexuella övergrepp, ska du göra en brottsanmälan till polisen och en barnskyddsanmälan. För att skydda barnet, ska du i dessa ärenden inte meddela föräldrarna om att du gör anmälan.

Oro för ofött barn 

Ifall barnet ännu är ofött görs anmälan via Föregripande barnskyddsanmälan.

Vad händer efter en kontaktbegäran/anmälan?

Socialarbetaren kontaktar barnet/familjen och tillsammans görs en bedömning av servicebehovet. Bedömningen ska vara klar inom tre månader och socialarbetaren träffar alltid barnet för att kunna utreda barnets situation.

Socialmyndigheterna har skyldighet att utreda alla barnskyddsanmälningar.

Handbok

Läs mera

Senast uppdaterad 19.01.2021