Familjeplanering och preventivrådgivning

Preventivrådgivningen erbjuder dig hjälp vid val av preventivmedel, information och uppföljning. För att hitta det preventivmedel som passar dig bäst är det viktigt att du kommer och pratar med barnmorska eller hälsovårdare.

Då du fått information om alla alternativ, och hur de fungerar, kan du själv påverka ditt val på bästa sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg och vara nöjd med ditt val av preventivmetod.

Vid besöket diskuterar och kartlägger vi ditt hälsotillstånd, för att utesluta riskfaktorer. Vi stöder och informerar om hälsa, förhållanden och sexualitet. Målet är att minska antalet icke önskade graviditeter och förebygga könssjukdomar. Vi ger också stöd och råd vid abort.

Vi ger familjeplanering/preventivrådgivning vid alla våra rådgivningsenheter samt vid Ungdomsstationen Fiilis. Länk till enheterna finns i vänstra kanten.

Avgifter

Dina besök på våra preventivrådgivningar är avgiftsfria. Första läkarbesöket är avgiftsfritt, därefter faktureras en besöksavgift.

Senast uppdaterad 16.11.2020