Barn med funktionshinder

På dessa sidor hittar du information om omsorg om funktionshindrade:

  • socialt arbete,
  • service för utvecklingsstörda,
  • personlig assistans,
  • färdtjänst,
  • ändringsarbete i bostad,
  • boende,
  • närståendevård,
  • stödpersonsverksamhet/familjevård samt om övrig service och stöd. 

 

Senast uppdaterad 19.01.2021