Barn med funktionshinder

På dessa sidor hittar du information om omsorg om funktionshindrade: socialt arbete, service för utvecklingsstörda, personlig assistans, färdtjänst, ändringsarbete i bostad, boende, närståendevård, stödpersonsverksamhet/familjevård samt om övrig service och stöd. 

Du hittar mera information om verksamheten i högra kanten.

Senast uppdaterad 20.10.2020