Färdtjänst

Kommunen skall ordna skälig färdtjänst och ledsagarservice till person med svår funktionsnedsättning.

En person anses ha svår funktionsnedsättning om han eller hon har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst kan användas för att uträtta ärenden samt för fritid. Om ledsagare är beviljad, kan denna följa med på resan utan att behöva betala för den.

Färdtjänst kan också beviljas för studie- och arbetsresor.

Färdtjänsten kan inte användas till läkar-, sjukhus- eller rehabiliteringsresor, eftersom man kan söka om ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA) för dessa.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas inte på grund av avsaknad av kollektivtrafik på orten eller på grund av att sökanden inte har körkort.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ger rätt till minst 18 enkelresor/månad. Resans självriskandel enligt skild lista från och med 1.8.2018.

Om färdtjänstkortet missbrukas kan rätten till färdtjänst bli indragen.

Färdtjänstområden

Reserätt/områdesgränser
Med det färdtjänstkort som avses i handikappservicelagen kan du resa inom din hemkommun och till närbelägna kommuner.

Färdtjänstområdet är Social- och hälsovårdsverkets hela samarbetsområde; Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. 

Hemkommunens närkommuner

  • Jakobstad: Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
  • Pedersöre: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Evijärvi centrum, Alahärmä centrum och Kortesjärvi centrum i Kauhava kommun, Kronoby centrum
  • Nykarleby: Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Alahärmä centrum i Kauhava kommun, Oravais centrum i Vörå kommun
  • Larsmo: Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby centrum, Karleby centrum

Från alla samarbetskommuner kan färdtjänst användas till Kronoby flygfält.

Ansökan

Ansökan görs med blanketten "Ansökan om färdtjänst". Du kan lyssna till blanketten eller öppna den i pdf-format.

Service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen

Ifall du inte har rätt till färdtjänst enligt handikappservicelagen kan du ansöka om service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen.

Senast uppdaterad 18.05.2022