Habiliteringshandledning

Habiliteringshandledning handlar om att ge stöd och praktisk handledning till klienten och de närmaste anhöriga.

Handledningen kan innefatta utformning av vardagsstrukturer, stöd i socialt samspel och tidsuppfattning samt känslohantering. Handledningen kan ske i hemmet, skolan, daghem eller annan plats som man kommer överens om.

Målsättningen med habiliteringshandledning är att stöda och utveckla klientens egna resurser och förmågor så att hen kan fungera så jämlikt och självständigt som möjligt i samhället med sitt funktionshinder.

Habiliteringshandledning kan ges till personer med olika funktionshinder som t.ex. ADHD, ADD, Asperger syndrom, Downs syndrom och lindrig utvecklingsstörning / kognitiva funktionsnedsättningar.

Man ansöker om habiliteringshandledning via blanketten Ansökan - Behov av service för personer med funktionshinder, som skickas in till kommunens socialarbetare inom handikappomsorgen, Man kan också ta direktkontakt med kommunens socialarbetare för mera info.

Senast uppdaterad 03.11.2020