Personlig assistans

Vad är, För vad, För vem, Arbetsgivarmodell, Servicesedel, Momsfritt, Dokument

Vad är personlig assistans?

En nödvändig hjälp av en annan person för att klara av funktioner som hör till normal livsföring, men som hen på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar av.

Hjälp som möjliggör ett självständigt liv för person med svår funktionsnedsättning.

Service enligt handikappservicelagen, som person med svår funktionsnedsättning har subjektiv rätt till när hen uppfyller kriterierna för beviljande av service.

För vad beviljas personlig assistans?

Syftet med personlig assistans är att hjälpa personer med svår funktionsnedsättning att kunna göra sina egna val i hemmet och utanför hemmet samt kunna förverkliga dem:

  • I dagliga sysslor
  • I arbete och studier
  • I fritidsaktiviteter
  • I samhällelig verksamhet
  • Upprätthållande av sociala kontakter

Social- och hälsovårdsverket har dock inte särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

För vem beviljas personlig assistans?

Personlig assistans beviljas till en person med svår funktionsnedsättning och som upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av de dagliga sysslorna.

Funktionsnedsättningen ska inte vara tillfällig eller övergående. Svår funktionsnedsättning kan vara en följd av en långvarig eller framskridande sjukdom eller en medfödd skada.

Sjukdomar och funktionsnedsättningar som främst beror på normalt åldrande betraktas inte som orsak för beviljande av personlig assistans.

Personlig assistans kan ordnas på följande sätt

Personlig assistans ordnas som arbetsgivarmodell eller med servicesedlar. Arbetsgivarmodellen innebär att du själv är arbetsgivare. En servicesedel innebär att du gör ett avtal med en serviceproducent, som du själv väljer från nedanstående lista.

För arbetsgivarmodellen och servicesedeln betalar social- och hälsovårdsverket. Ifall du som klient önskar service utöver de tjänster du har beviljats av social- och hälsovårdsverket kan du själv köpa momsfria tjänster av producenter från nedanstående lista.

Dokument

Du kan lyssna till dokumenten eller öppna dem i pdf. 

Webbsida

Är du serviceproducent?

  • Läs mera på våra sidor Servicesedlar, som är riktade till serviceproducenterna. 
Senast uppdaterad 18.01.2022