Service för utvecklingsstörda

Personer med utvecklingsstörning har rätt till service enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda när kommunens normala service inte är tillräcklig eller lämplig.

Utvecklingsstörda och deras anhöriga har möjlighet att få rådgivning och handledning i olika livssituationer.

Klienten har rätt att få medicinska och psykologiska utredningar.

Klienten kan ha behov av dagverksamhet och boende.

Social- och hälsovårdsverket tillhandahåller social service för utvecklingsstörda genom egen verksamhet, eller som köptjänst av samkommuner, eller privata serviceproducenter.

Social- och hälsovårdsverkets boendeenheter

  • Grönkulla, gruppboende för svenska utvecklingsstörda, Nykarleby
  • Keva koti, gruppboende för finska utvecklingsstörda, Jakobstad

Läs mera

Samarbetspartner

Senast uppdaterad 26.05.2022