Missbruks- och beroendevård

Du kan kontakta Beroendevårdskliniken om du är bekymrad över din egen eller dina närståendes användning av rusmedel eller någon annan form av beroende, t.ex. spelberoende. Vi erbjuder också tjänster för ungdomar.

Öppenvård är den vårdform som används i första hand.

På Beroendevårdskliniken utarbetas en vårdplan tillsammans med klienten. I vårdplanen uppställs mål för vården, vården genomförs med hjälp av olika terapimetoder.

Läs mera om beroende i Droglänken.

Du har också möjlighet att bedöma din situation med hjälp av olika tester.

Beroendet blir ett problem då t.ex. spelande eller droger dominerar tankarna så, att andra saker inte längre intresserar.

En människa som är beroende fortsätter med den beroendeframkallande aktiviteten eller missbruket trots problem.

Beroendet kan vara psykiskt, fysiskt eller socialt.

Vid psykiskt beroende söker man snabb tillfredsställelse.

Om det blir omöjligt att utöva den beroendeframkallande aktiviteten, blir personen nervös och ångestfylld.

Vid fysiskt beroende förekommer abstinenssymptom såsom sömnsvårigheter, darrning och svettning.

Vid socialt beroende är man beroende av en grupp, och då uppstår grupptryck för att använda rusmedel.

Beroende kan också vara inlärt och ärftliga faktorer har konstaterats ha en viss betydelse.

Senast uppdaterad 24.01.2022