Boendeservice

Boendeservicen är avsedd för vuxna med missbruksproblem i Jakobstad och grannkommunerna (Larsmo, Pedersöre, Nykarleby).

Permovägen 32, Jakobstad

  • Servicebostäder
  • Stödbostäder

Jakob serviceboende

Klienten får vid behov daglig hjälp med olika vardagssysslor. Klienten kan ha nedsatt funktionsförmåga p.g.a. missbruk samt dessutom p.g.a. någon fysisk sjukdom. Personalen är på plats 24 timmar i dygnet.

Jaakko stödboende

Med hjälp av stödbostäderna lär klienten sig att bo och leva självständigt, samt får hjälp och stöd med att återhämta sig från sitt missbruk. En arbetstagare har ansvar att stöda klienten i boendet och att hantera vardagen.

Stödboende

Man kan ansöka om servicen via olika aktörer inom social- och hälsovården. Den som behöver servicen, en anhörig eller närstående kan också kontakta.

På socialbyrån görs en situationsanalys tillsammans med nya hyresgäster och vid behov kan anhöriga och närstående delta. På boendet uppgörs en serviceplan varefter klientskapet börjar.

I serviceplanen antecknas varje klients individuella servicebehov. Så länge klientskapet gäller får klienten handledning och stöd enligt den individuella överenskommelsen med klienten.

Serviceplanen genomgås åtminstone en gång om året, om det inte har skett några speciella förändringar i klientens situation.

Förutom hyran uppbärs en serviceavgift av klienten.

Beviljande av plats inom boendeservice

Officiellt beslut om en beviljad plats eller ett avslag på ansökan fattas inom vuxensocialarbetet utgående från ansökan och intervjun. Klientskapet gäller tillsvidare.

Blankett

Senast uppdaterad 20.10.2021