Öppenvård vid Beroendevårdskliniken

Beroendevårdskliniken erbjuder öppenvård åt personer med någon form av beroende, t.ex. rusmedels-, spel- nät- eller annat beroende. Servicen erbjuds både åt dem som självmant uppsöker vård och dem som hänvisats till vård.

Med rusmedel avses alkohol, droger, missbruk av läkemedel och blandbruk.

Tjänster erbjuds också åt anhöriga och närstående.

Du kan komma till Beroendevårdskliniken utan remiss. Den primära vårdformen är öppenvård och den är avgiftsfri för klienten.

Du kan komma till kliniken utan tidsbeställning (Alholmsgatan 12, Jakobstad) eller genom att beställa tid (Skolgatan 25-27, Jakobstad).

Läs mer på Hur få öppenvård?

Senast uppdaterad 25.05.2022