Tandläkarjour

Du som behöver brådskande tandläkarhjälp kan komma till vår vardagsjour under våra öppethållningstider. Vid övriga tider finns tandläkarens jour vid Vasa centralsjukhus (från och med 1.6.2020).

Jourinfo vardagar kl. 8-9 Ring!

  • Vi kan inte ge tider via e-post p.g.a. datasekretessen.
  • Mera omfattande arbeten utförs ej under jourtid.
  • Du kan inte reservera jourtid på förhand till kommande dagar.
  • Tiderna till jourmottagningen är riktgivande.
  • Du kan komma till vardagsjouren oberoende av din ålder eller hemkommun.

 

Munhälsovårdens tandläkarjour i Vasa från och med 1.6.2020

  • Till jouren kommer du i regel efter att du har tagit kontakt per telefon.
  • Vasa centralsjukhusets tandläkarjour OBS! Kontakta jourhjälpen tfn 116 117 måndag-torsdag fr.o.m. kl. 16.00, fredagar samt söckenhelger fr.o.m. kl.15.00.

Avgifter

Vi debiterar åtgärderna enligt normal kommunal tandvårdstaxa. 0 - 17-åringars vård är avgiftsfri. FPA ersättning kan inte fås.

Senast uppdaterad 26.05.2022