Multidimensionell familjeterapi MDFT

För vem?

Multidimensionell familjeterapi, MDFT, är en metod för er som har svårt att få vardagen tillsammans med er ungdom, i åldern 12 - 19 år, att fungera. Ni kan känna att det är svårt att få iväg ungdomen till skolan, skolarbetet blir ogjort, det uppstår problem med jämnåriga eller mellan familjemedlemmar. Ni är kanske oroliga för vad er ungdom sysslar med på fritiden, hur den mår innerst inne eller har svårt att nå fram till henom.

Du som ungdom kanske känner att din familj inte förstår dig eller lyssnar på dig, du vet inte hur du ska prata med dem. Du kanske tycker är reglerna där hemma är för stränga eller vill att din familj ska bråka mindre.

Varför?

Undersökningar visar att familjen är den viktigaste miljön för ungdomar och att fungerande familjerelationer skyddar ungdomar från svårigheter längre fram.

Genom att arbeta med metoden MDFT får hela familjen hjälp att förbättra sina relationer till varandra. Vi försöker också hitta lösningar som är passande för just er familj. Vi hjälper er att samarbeta med system utanför familjen, såsom skolan, hälsovården och socialomsorgen.

Hur arbetar vi?

Inom MDFT träffar ni er terapeut upp till tre gånger varje vecka, eftersom det visat sig att ungdomar med flera olika svårigheter bäst hjälps genom ett intensivt arbete. Stöd genom MDFT ges under en begränsad tidsperiod, vanligen 4 - 7 månader. Vi bestämmer denna tidsperiod tillsammans med familjen. Terapeuten fungerar som er kontaktperson och kan hjälpa er att föra arbetet vidare också inom andra sektorer.

Besöken sker både i hemmet, skolan och på terapeutens mottagning.

Läs mera i broschyren MDFT familjeterapi. 

Kontakt

Behandlingen är avgiftsfri. Ni kan själva ta kontakt för att anmäla er eller be er läkare eller annan personal inom skola eller social- och hälsovård att skriva en remiss för deltagande i MDFT, riktad till psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen.

Vi som jobbar i teamet är terapeuterna Johanna Hagström-Hietala, Monica Hällund-Myntti, Sonja Hanhikoski-Sacklén och terapeuter och metodhandledare Mervi Bro och Sofie Ena.

Ni når oss via barn- och ungdomsenhetens kansli (06) 786 2151.

Om metoden

MDFT är utvecklad i USA under 1980-talet och har visat sig vara en mycket effektiv metod för att stöda familjer där ungdomar har beroende- och beteendeproblematik.

Både ungdomarna själva, deras familjer och objektiva test visar att funktionsförmågan förbättrats inom många olika delområden efter slutförd behandling. Förändringen höll också i sig flera år efter avslutad behandling tack vare att familjen varit delaktig och fått verktyg för hur de kan hantera svårigheterna på egen hand.

MDFT har visat sig vara en effektiv metod också utanför USA. Liknade resultat har fåtts i Europa och även i Finland. I Finland arbetar man med MDFT sedan år 2011.

MDFT finns också med som en av de rekommenderade metoderna för att arbeta med familjer med många problem i Finland, genom projektet Kasvun tuki (webbsidan på finska), där arbetsmetoder och deras effektivitet kartlagts. 

Relaterade länkar

Senast uppdaterad 19.01.2021