Psykiatrisk barn- och ungdomsmottagning

På psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen kan du söka hjälp för känslomässiga och utvecklingsbetingade svårigheter. Vår målgrupp är barn och unga upp till 20 år samt föräldrar.

För att komma till vår mottagning kan du själv ringa och boka tid eller begära remiss av läkare eller annan personal inom dagvård, skola eller social- och hälsovård. Du kan även kontakta oss för rådgivning per telefon. Varje vecka har vi reserverat ett par tider för akuta ärenden.

Vi har öppet måndag - fredag kl. 8 - 16. Kansliet förmedlar inte telefonsamtal efter kl. 15. Vi har inga specifika telefontider.

Vi arbetar mångprofessionellt och i vårt team ingår barnpsykiater, psykologer, familjeterapeuter, specialsjukskötare och handledare. Vi har alla tystnadsplikt.

Inom teamet utreder vi känslomässiga och beteenderelaterade utmaningar samt kartlägger utvecklingsbetingade svårigheter. Vi arbetar familjecentrerat, men erbjuder även individuellt stöd samt olika terapiformer. Vi ger också handledning och konsultation till våra samarbetspartners.

Vi arbetar med Familj och barn i samspel -metoden. Vi ordnar också regelbundet stödgrupper för föräldrar med överaktiva eller utmanande barn enligt Familjeskola-modellen. Nätverksarbete är en viktig del av vårt arbete. Vi samarbetar med daghem, skolor samt social- och hälsovården.

Avgift

Dina besök är avgiftsfria. Men observera att om du har fyllt 18 år och uteblir utan att annullera tiden, debiterar vi en sk. straffavgift. Läs mera om avgiften på sidan Förhinder.

Länkar

Läs mera i vår serviceguide

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 06.09.2018