Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen

Coronavirus

På psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen kan du söka hjälp för känslomässiga och utvecklingsbetingade svårigheter. Vår målgrupp är barn och unga upp till 18 år samt föräldrar.

Hur du söker vård

För att komma till vår mottagning kan du själv ringa och boka tid eller begära remiss av läkare eller annan personal inom dagvård, skola eller social- och hälsovård. Du kan även kontakta oss för rådgivning per telefon. 

Vi har öppet måndag - fredag kl. 8-16. Kansliet har telefontid kl. 8-15, tfn (06) 786 2151. Sekreteraren kollar då upp tider, tar emot ringbud och sänder recept för förnyelse. 

Vårdpersonal (psykolog, sjukskötare, handledare) svarar i telefon måndag - fredag   kl. 12-14, tfn 050 354 8077. Vi tar då emot nya klienter, ger rådgivning och handledning och vid behov kan vi sända vidare. Varje vecka finns samtalstider reserverade för brådskande ärenden, t.ex. svår psykisk krissituation eller självdestruktivt beteende. Samtalstiden kan du boka med personalen på tfn 050 354 8077 kl. 12-14.

Vi har ingen läkarjour, vid akuta läkarärenden, kontakta hälsovårdscentralens jourmottagning tfn 06 786 1333.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar mångprofessionellt och i vårt team ingår läkare, psykologer, familjeterapeuter, sjukskötare och handledare. Vi har alla tystnadsplikt.

Inom teamet utreder vi känslomässiga och beteenderelaterade utmaningar samt kartlägger utvecklingsbetingade svårigheter. Vi arbetar familjecentrerat, men erbjuder även individuellt stöd samt olika terapiformer. Vi ger också handledning och konsultation till våra samarbetspartners.

Vi arbetar med Familj och barn i samspel -metoden. Vi ordnar också regelbundet stödgrupper för föräldrar med överaktiva eller utmanande barn enligt Familjeskola-modellen. Nätverksarbete är en viktig del av vårt arbete. Vi samarbetar med daghem, skolor samt social- och hälsovården.

Avgift

Dina besök är avgiftsfria. Men observera att om du har fyllt 18 år och uteblir utan att annullera tiden, debiterar vi en sk. straffavgift. Läs mera om avgiften på sidan Förhinder.

Länkar

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 10.02.2021