Om barnrådgivning

Barnrådgivningen erbjuder uppföljning av barnets tillväxt och utveckling från 0 - 6 år. Vi stöder och stärker er i er föräldrarroll för att trygga barnets utveckling och tillväxt såväl fysiskt, psykiskt och socialt.

Hälsovårdaren finns till för dig och din familj och hen har tystnadsplikt. Du kan med förtroende diskutera alla frågor som rör barnet och familjen. Vi stöder dig och din familj i hälsa och välmående. Hälsovårdaren följer med utvecklingen och v.b. remitterar hen vidare till t.ex. fysioterapi, läkare och talterapi.

Hälsovårdaren vaccinerar enligt ett nationellt vaccinationsprogram som är uppgjort av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Läs mera på sidan Vaccinationsprogram.

Hälsovårdaren har en nyckelroll i kontakten med andra professionella, t.ex. rådgivningsläkaren och familjearbetet. Vi erbjuder också gruppverksamhet, t.ex. föräldrarskapet främst grupper.

På barnrådgivningen kan vi också ge extra stöd och vägledning till familjer med särskilda behov.

Vi erbjuder barnrådgivning vid alla våra rådgivningsenheter.

 

Gruppverksamhet

Barnrådgivningarna ordnar en del gruppverksamhet, som du och din familj får mera information om vid rådgivningsbesöken.

Följande grupper erbjuds för tillfället:

  • Föräldrar-barn-grupper
  • Föräldrarskapet främst grupper

Avgift

Besöken på barnrådgivningen är avgiftsfria. Besök på barnpolikliniken är avgiftsbelagda.

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 19.01.2021