Barnets utveckling

Varje barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, till en harmonisk och mångsidig utveckling, till särskilt skydd och omvårdnad.

Vi vill stöda föräldrarna i deras fostrargärning för att trygga barnets utveckling och tillväxt såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Vi vill vara lyhörda för samspelet inom familjen och stöda familjer med speciella behov, samt vid behov remittera vidare.

På nätet finns många sidor om barnets utveckling. Vi rekommenderar följande sidor om du vill läsa mera

Barnets utveckling i olika åldrar

Källa: MLL - Mannerheims barnskyddsförbund

Barnets kost

Barnets sömn

Källa: MLL - Mannerheims barnskyddsförbund

Ifall du är orolig över ditt barns utveckling ska du i första hand kontakta barntelefonrådgivningen tfn (06) 786 1234.

Broschyrer

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 19.01.2021