Rådgivningsbesök

Coronavirus

Hembesök

Kontakta din rådgivning inför hemkomsten från förlossningssjukhuset. Vid hembesöket går vi igenom:

 • Förlossningen
 • Amning
 • Familjens mående
 • Hälsorådgivning
 • Vägning och kontroll av babyn samt v.b. barnbad
 • V.b. åtgärder som blodtryck, stygnborttagning, urinprov, kontroll av livmoder
 • Info om vaccinationer och barnrådgivningsbesök

Ditt barn besöker barnrådgivningen vid följande ålder

 • 1 månad
 • 6-8 veckor
 • 3 månader
 • 4 månader
 • 5 månader
 • 6 månader
 • 8 månader
 • 1 år
 • 18 månader
 • 2 år
 • 3 år
 • 4 år
 • 5 år
 • 6 år
 • uppföljningen fortsätter inom skolhälsovård

Vid besöken 0 - 2 år går vi igenom

 • Tillväxt
 • Utveckling
 • Näringsbehov och allergier
 • Sömn
 • Föräldrarroll
 • Vaccinationer, läs mera på sidan Vaccinationsprogram
 • Gruppverksamhet
 • Läkarkontroller: 6 - 8 veckor, 4 månader, 8 - 9 månader och 18 månader

Vid besöken 3 - 6 år går vi igenom

 • Tillväxt
 • Utveckling
 • Näringsbehov och allergier
 • Sömn
 • Föräldrarroll
 • Vaccinationer, läs mera på sidan Vaccinationsprogram
 • Lene (neurologisk kartläggning)
 • Läkarkontroller: 4 år och övriga läkarbesök enligt behov

Avgift

Rådgivningsbesöken är avgiftsfria. För eventuella besök på barnpolikliniken faktureras en poliklinikavgift.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 19.01.2021