Om mödrarådgivning

Mödrarådgivningen erbjuder dig och din partner/familj uppföljning under graviditeten för att din graviditet, barnets födelse och vården av det lilla spädbarnet ska bli en trygg upplevelse för hela familjen.

Hälsovårdaren finns till för dig och din familj och har tystnadsplikt. Du kan med förtroende diskutera såväl fysiska, psykiska som sociala frågor. Vi stöder dig och din partner i hälsa och välmående och hjälper er till en positiv graviditet, förlossning, föräldrarskap och familjeroll i samhället. Ditt hälsotillstånd följs med för att så tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda eventuella störningar i graviditeten och familjerelationerna.

Läs mera om din uppföljning under graviditeten på sidan Rådgivningsbesök.

Hälsovårdaren har en nyckelroll i kontakten med andra professionella, t.ex. rådgivningsläkaren, mödrapolikliniken, förlossningssjukhuset och familjearbetet. Då ni väntar ert första barn erbjuder vi er också en familjeförberedelsekurs.

Efter förlossningen erbjuder vi hembesök av hälsovårdaren till din familj.
Vi erbjuder mödrarådgivning vid alla våra rådgivningsenheter. Länk till enheterna finns i vänstra kanten.

Mödrarådgivningarna erbjuder familjeförberedelsekurser för familjer som väntar sitt första barn. Du och din familj får mera kursinformation vid rådgivningsbesöken.

Avgifter

Besöken på mödrarådgivningen är avgiftsfria.
Vissa läkarbesök på mödrarådgivningen kan vara avgiftsbelagda. För läkarbesöken på mödrapolikliniken fakturerar vi en poliklinikavgift. 

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 13.11.2020