Dina rådgivningsbesök

Coronavirus

 

Vecka 6 - 16
Vecka 13 - 18
Vecka 22 - 24
Vecka 26 - 28
Vecka 30 - 32
Vecka 35 - 36
Vecka 37 - 41

Första kontakten
Hembesök
Efterundersökning

Blanketter
Avgifter
Info på olika språk (K5)

 

Graviditetsvecka H 6 - 16

Ett inskrivningsbesök då vi går igenom:

 • Dina och din partners kontaktuppgifter
 • Ditt och familjens hälsotillstånd
 • Eventuella sjukdomar i släkten
 • Tidigare graviditeter och förlossningar
 • Hälsorådgivning
 • Rutinprov som blodtryck, vikt, urinprov, Hb och fosterhjärtljud (från ca vecka 10 och framåt)
 • Första ultraljudsundersökningen H 11 - 13

Före besöket får du gärna bekanta dig med broschyrerna

Till början

 

Graviditetsvecka H 13 - 18

Omfattande hälsoundersökning av familj som väntar barn. Vi önskar att partnern också deltar i besöket. Vi går igenom:

Enligt THL:s rekommendationer ingår ett läkarbesök under veckorna H 13 - 18. Hos oss erbjuder vi läkarbesöket i samband med graviditetsultraljud vid mödrapolikliniken i graviditetsvecka H 19 - 21.

Till början

 

Graviditetsvecka H 22 - 24

Ett uppföljningsbesök då vi går igenom:

 • Hälsorådgivning
 • Rutinprov som blodtryck, vikt, urinprov, fosterhjärtljud, SF-mått (mått på livmoderns tillväxt), fosterrörelser, vid behov Hb
 • Vi informerar om föräldrarförmåner
 • Kartläggning av familjevåld
 • v.b. info om erkännande av faderskap och avtal om gemensam vårdnad

Till början

 

Graviditetsvecka H 26 - 28

Besök för förstföderskor. Övriga enligt behov.

 • Hälsorådgivning
 • Rutinprov som blodtryck, vikt, urinprov, fosterhjärtljud, SF-mått (mått på livmoderns tillväxt), fosterrörelser, vid behov Hb

Till början

 

Graviditetsvecka H 30 - 32

Ett uppföljningsbesök då vi går igenom:

 • Hälsorådgivning
 • Rutinprov som blodtryck, vikt, urinprov, fosterhjärtljud, SF-mått (mått på livmoderns tillväxt), fosterrörelser, fosterläge, v.b. Hb
 • Diskussion kring amning
 • V.b. faderskapserkännande. Båda blivande föräldrar bör delta i besöket och ha med identitetshandlingar.

Till början

 

Graviditetsvecka H 35 - 36

Ett uppföljningsbesök då vi går igenom:

 • Hälsorådgivning
 • Rutinprov som blodtryck, vikt, urinprov, fosterhjärtljud, SF-mått (mått på livmoderns tillväxt), fosterrörelser, fosterläge, v.b. Hb
 • Förlossningsbedömning hos rådgivningsläkare eller på mödrapolikliniken (avgift)
 • Info om screening av ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda

Till början

 

Graviditetsvecka H 37 - 41

Härefter görs uppföljningsbesök varannan vecka då vi går igenom:

 • Hälsorådgivning
 • Rutinprov som blodtryck, vikt, urinprov, fosterhjärtljud, SF-mått (mått på livmoderns tillväxt), fosterrörelser, fosterläge, v.b. Hb
 • V.b. bokas övertidskontroll till förlossningssjukhuset (H 41 + 3)

Till början

 

Hembesök

Kontakta din rådgivning inför hemkomsten från förlossningssjukhuset. Vid hembesöket går vi igenom:

 • Förlossningen
 • Amning
 • Familjens mående
 • Hälsorådgivning
 • Vägning och kontroll av babyn samt v.b. barnbad
 • V.b. åtgärder som blodtryck, stygnborttagning, urinprov, kontroll av livmoder
 • Info om vaccinationer och barnrådgivningsbesök

Till början

Efterundersökning 5 - 12 veckor efter förlossningen

Mammans besök på rådgivningen hos barnmorska eller läkare enligt vissa kriterier och önskemål. Vid besöket går vi igenom:

 • Gynekologisk undersökning
 • Rutinprov som blodtryck, vikt, urinprov, v.b. Hb
 • Amning
 • Hälsorådgivning
 • Diskussion om mående, samliv och preventivmedel
 • Intyg till FPA
 • Info om humörsscreening (EPDS)

Till början

 

 

Blanketter

A test on alcohol use

Till början

 

Avgifter

Dina besök på våra rådgivningar är avgiftsfria. En del av läkarbesöken är avgiftsbelagda.

Dina besök på mödrarådgivningen är avgiftsfria

Till början

Senast uppdaterad 13.11.2020