Familjebarnmorska

Familjebarnmorskan erbjuder dig och din partner/familj samtalsstöd i samband med graviditet, förlossning och småbarnstid. Samtalen kan gälla t.ex. förlossningsrädsla, bearbetning av svåra förlossningar, barnlöshet, missfall, icke planerade graviditeter, utmattning och depression under småbarnstiden, ensamhet samt livskriser. Familjebarnmorskan har tystnadsplikt och du kan med förtroende diskutera såväl fysiska, psykiska som sociala frågor.

Du behöver ingen remiss utan hälsovårdaren på mödra- eller barnrådgivningen kan boka en tid till mottagningen. Du kan också själv kontakta familjebarnmorskan. 

Familjebarnmorskans mottagning finns vid Mödra- och barnrådgivningen i Jakobstad, men betjänar klienter från samarbetsområdets alla kommuner. V.b. gör vi också hembesök.

Familjebarnmorskan samarbetar bl.a. med hälsovårdare, barnmorskor, familjeterapeut, förebyggande familjearbetare, läkare på mödrapoliklinik och förlossningssjukhus.

Avgifter

Besöken hos familjebarnmorskan är avgiftsfria. Om du blir remitterad för vidare undersökningar till mödrapoliklinik eller förlossningssjukhus faktureras besöken enligt gällande taxa.

Blanketter

Broschyrer

Om rådgivningsbesök och familjeförberedelser

Läs mera i serviceguiden

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 02.05.2018