Familjeterapeut

Familjeterapeuten finns till för dig som behöver stöd gällande utmaningar i familjelivet. Vi erbjuder samtal både enskilt och till hela familjen. Servicen är tänkt för blivande föräldrar, samt för familjer som har barn i rådgivningsåldern (upp till 6 år).

Vi vill stöda familjemedlemmarnas psykiska välbefinnande och livshantering. De flesta relationsproblem är små i början, och ju tidigare man söker hjälp desto lättare är det att hitta nya synvinklar.

Du behöver ingen remiss utan hälsovårdaren på mödra- eller barnrådgivningen kontaktar familjeterapeuten för att boka en tid. Du kan också själv kontakta familjeterapeuten. 

Familjeterapeuten finns på Jakobstads mödra- och barnrådgivning, och betjänar alla kommuner i samarbetsområdet. Besöken sker antingen på mottagningen eller i hemmiljö.

Samtalen kan gälla

  • Psykiska måendet under graviditeten och småbarnstiden
  • Frågor gällande föräldraskap
  • Barnets utveckling och fostran
  • Olika relationsproblem
  • Livskriser

Tillsammans försöker vi hitta vägar till förändring.

Avgift

Besöken hos familjeterapeuten är avgiftsfria.

Blanketter

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 13.11.2020