Förlossning

Vi samarbetar med förlossningssjukhusen Soite i Karleby och VCS i Vasa. Du kan välja ett av dem i god tid före förlossningen. På mödrarådgivningen får du mera instruktioner om tillvägagångssättet. Bekanta dig gärna på förhand med sjukhusen via nedanstående länkar.

Fastän ditt barn har fötts i Karleby eller Vasa kan din nyfödda baby v.b. få vård också på vår barnavdelning, nyfödda kan t.ex. komma för ljusbehandling (fototerapi) eller antibiotikabehandling och för tidigt födda (prematur) kan komma för tillväxt. Vid tidig hemgång från förlossningssjukhuset erbjuder vår barnavdelning tvådygnsgranskning (LYSY -kontroll) av den nyfödde och av mamman.

Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

VCS

Vasa Centralsjukhus

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 03.01.2020