Förlossning

Från och med den 16 juni får gravida ha med sig en stödperson eller sin partner på sjukhusbesök. Partnern eller stödpersonen får ändå inte ha några symtom eller ha vistats utomlands under de senaste 14 dygnen. Den gravidas partner eller stödperson får nu följa med till mödrapolikliniken tex vid ultraljudsundersökningar och vid kontrollbesök. Den gravida får ta med sig en stödperson.


Vi samarbetar med förlossningssjukhusen, Vasa centralsjukhus och Soite i Karleby. Du kan välja ett av dem i god tid före förlossningen. På mödrarådgivningen får du mera instruktioner om tillvägagångssättet. Bekanta dig gärna på förhand med sjukhusen via nedanstående länkar.

Oberoende av om ditt barn har fötts i Vasa eller Karleby kan din nyfödda baby v.b. få vård också på vår barnavdelning, nyfödda kan t.ex. komma för ljusbehandling (fototerapi) eller antibiotikabehandling och för tidigt födda (prematur) kan komma för tillväxt. Vid tidig hemgång från förlossningssjukhuset erbjuder vår barnavdelning tvådygnsgranskning (LYSY -kontroll) av den nyfödde och av mamman.

Vasa Centralsjukhus

Vasa Centralsjukhus

Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 12.03.2021