Glömt p-piller

Om det har gått mer än 12 timmar sedan du borde ha tagit ditt p-piller ska du genast ta det då du minns. Dessutom ska du använda annat skydd, t.ex kondom, de sju följande dagarna.

Tiden man får glömma kan variera mellan olika p-pillermärken. Likaså är det olika var i kartan man glömmer. Om du glömt ett p-piller under första veckan i kartan, och haft oskyddat sex, bör du också använda akut efterprevention. Läs alltid i bipacksedeln hur du ska göra om du glömt ett p-piller.

Bipacksedlar hittar du på webbsidan Lääkeinfo.

Senast uppdaterad 18.05.2022