Om skol- och studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovård finns till för dig som går i grundskola samt andra eller tredje stadiets utbildning. Vi arbetar förebyggande för att främja din fysiska, psykiska samt sociala hälsa och förebygga sjukdom samt olika former av missbruk och beroende.

Skolhälsovårdaren har tystnadsplikt och du kan med förtroende diskutera alla frågor. Med ditt och föräldrarnas samtycke samarbetar vi med lärarna, skolpsykologen, skolkuratorn samt övrig skolpersonal. Skolhälsovården ingår i skolans grupp för elevhälsa. Skolhälsovårdaren kan v.b. remitterar vidare till annan vårdpersonal.

Skolhälsovårdaren vaccinerar enligt det nationella vaccinationsprogrammet uppgjort av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Läs mera på sidan Vaccinationsprogram (PDF).

Enligt överenskommelse kan skolhälsovårdaren också hålla lektioner, ordna gruppverksamhet eller delta i föräldrarmöten.

Skolhälsovård

I grundskolan kallas du årligen för hälsoundersökning till skolhälsovårdaren. I årskurs 1, 5 och 8 erbjuder vi dig omfattande hälsoundersökning hos skolhälsovårdare och skolläkare. Läs mera om undersökningarna på sidan Hälsoundersökning i skolan.

Studerandehälsovård

Du kallas för hälsoundersökning till skolhälsovårdaren under ditt första studieår. På andra året får du komma på en gratis läkarundersökning som ordnas i skolan. Du har även möjlighet att få läkarundersökning inför uppbåd i skolan, läs mer om detta på sidan Militärgranskningar.

Andra besök

Du har möjlighet att få enklare sjukvård, t.ex. sårvård och stygnborttagning hos skolhälsovårdaren. Mera info finns på sidan Sjukvårdsmottagning i skolan. Hos skolhälsovårdaren får du också råd, information och hjälp vid val av preventivmedel och uppföljning av dessa. Läs mera på sidan Preventivmetoder. I sjukvårds- och preventivärenden kan du också vända dig till rådgivningarna.

Kontakt

Du kan besöka din skolhälsovårdare eller kontakta henne per telefon.

Broschyrer och anvisningar

Avgift

Besök inom skol- och studerandehälsovården är avgiftsfria. Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 23.08.2021