Behöver du hjälp med annat?

Skolhälsovårdare samarbetar med olika yrkesgrupper både inom organisationen och med andra instanser.

Via skolhälsovårdaren kan du få remiss eller ordna kontakten till bl.a. barnergoterapeut, barnfysioterapeut, näringsterapeut, skolpsykolog, sexualrådgivare och preventivrådgivning, ungdomsstationen Fiilis, psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen samt Fredrikakliniken (vård av ätstörning).

Ögonläkare

Din syn kontrolleras av skolhälsovårdaren vid hälsoundersökningar på årskurs 1, 5 och 8 samt före militärgranskningen. Synen kontrolleras också ifall du, dina föräldrar eller din lärare misstänker synnedsättning, du besväras av huvudvärk eller har inlärningssvårigheter. Vid behov kan du få en betalningsförbindelse av skolhälsovårdaren till ögonläkare.

Avgifter

Besök inom skol- och studerandehälsovården är avgiftsfria. Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 18.05.2020