Difteri, tetanus, pertussis - dtap

dtap är ett vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet och som används för att förhindra tre sjukdomar: difteri, stelkramp (tetanus) och kikhosta (pertussis). Har man fått alla grundvaccin som liten har man blivit vaccinerad mot stelkramp vid 4 års ålder, därefter ger vi en påfyllnadsdos i 14 - 15-års ålder. Efter det ska man ta påfyllnadsdoser för stelkramp och difteri enligt THL:s rekommandationer.

Före vaccinationen informerar skolhälsovårdaren elever och föräldrar om tidpunkt och svarar på frågor.

Vaccinet ger vi i överarmens deltamuskel. Efter vaccinationen kan du tillfälligt få ont i armen, muskelstelhet, illamående, lätt feber, huvudvärk och lokala reaktioner i injektionsområdet.

Läs mera

Avgift

Grundvaccin inom skol- och studerandehälsovården är gratis.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020