Elevhälsa

Skolhälsovårdaren arbetar för elevens/studerandes hälsa och välmående, ett omfattande arbete tillsammans med vårdnadshavaren, skolans personal och andra yrkesgrupper. Arbetet kan t.ex. handla om att förebygga mobbning, drogmissbruk samt att jobba för en trygg skolmiljö.

Elevhälsagrupper

Elevhälsagrupper finns i samtliga skolor och möten hålls ett par gånger om året. I gruppen diskuteras den allmänna hälsan i skolan.

Till gruppen hör rektor, speciallärare, skolhälsovårdare, kurator, skolpsykolog, studiehandledare, lärarrepresentant, föräldrarepresentant och elev-/studeranderepresentant. 

Mobbning

Mobbning får inte förekomma i skolan! Om du känner dig utsatt kan du eller dina föräldrar ta kontakt med skolans personal eller din skolhälsovårdare. På alla skolor finns en antimobbningsplan (per kommun) och på vissa skolor finns ett antimobbningsteam som kan kopplas in vid behov för att hjälpa.

Rusmedel / Droger

Om du eller dina föräldrar har frågor med tanke på rusmedel och beroende kan du kontakta skolhälsovårdaren för råd och hjälp. Skolhälsovårdaren kartlägger användningen av rusmedel och följer Rusmedelsplanen. Drogtester kan även göras på skolan med föräldrarnas tillåtelse. Läs mera om rusmedel och beroende på Beroendevårdsklinikens sidor och på våra egenvårdssidor. Där kan du också testa ditt beroende.

Avgifter

Besök inom skol- och studerandehälsovården samt Beroendevårdskliniken är avgiftsfria. Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020