Hälsogranskningar

Coronavirus

 

Första stadiet årskurs 1 - 9
Årskurs 1
Läkare årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5
Läkare årskurs 5
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 8
Läkare årskurs 8
Årskurs 9
Andra stadiet årskurs 1 - 3
Årskurs 1
Årskurs 2
Läkare årskurs 2
Årskurs 3
Tredje stadiet
Hälsoundersökning
Övrigt
-> Ryggundersökningar
-> Militärgranskningar
-> Boostrix
-> HPV-vaccin
Avgifter

Förtsta stadiet årskurs 1 - 9

&nbso;

Inför skolstart/hälsoundersökning i årskurs 1

 • Vi bjuder vårdnadshavarna med till hälsoundersökningen
 • Tillväxt och hållning
 • Pubertetscreening och eventuella avvikelser
 • Syn, närsyn och fjärrsyn
 • Hörsel
 • Hb och blodtryck
 • Motorisk utveckling
 • Uppföljning från barnrådgivning och kontroll av vaccinationsuppgifter
 • Diskussion om rutiner, kamrater, kost, sömn och motionsvanor
 • Vi delar ut THL:s frågeformulär (PDF), som vårdnadshavare fyller i inför läkarbesöket
 • Vi begär tillstånd (PDF) av vårdnadshavare att få diskutera elevens hälsa med lärare

 

Läkarundersökning årskurs 1

 • Genomgång av THL:s frågeformulär
 • Genomgång av hälsotillstånd och tillväxt (mun och svalg, öron, hud, hals och körtlar, hjärta och lungor, könsorgan (testiklar, förhud), rygg, motorik samt neurologi enligt behov

Till början

 

Årskurs 2 och 3

 • Du kallas till hälsoundersökningen under skoldagen
 • Individuell hälsoundersökning
 • Tillväxt och hållning
 • Pubertetsscreening och eventuella avvikelser
 • Syn, fjärrsyn på årskurs 3

Till början

 

Årskurs 4

 • Du kallas till hälsoundersökning under skoldagen
 • Individuell hälsoundersökning
 • Tillväxt, hållning samt ryggundersökning
 • Diskussion i grupp eller individuellt om personlig hygien och pubertet

Till början

 

Årskurs 5

 

Läkarundersökning årskurs 5

 • Genomgång av THL:s frågeformulär
 • Genomgång av hälsotillstånd och tillväxt (mun och svalg, ögon, öron, hud, hals och körtlar, hjärta och lungor, buk, könsorgan (testiklar, förhud), pubertetsutveckling, rygg, motorik samt neurologi enligt behov

Till början

 

Årskurs 6

 • Du kallas till hälsoundersökning under skoldagen
 • Individuell hälsoundersökning
 • Tillväxt, hållning, samt ryggundersökning. Flickor genomgår ryggscreening med fysioterapeut i Oxhamns skola (övriga skolor i årskurs 7)
 • HPV-vaccin för flickor

Till början

 

Årskurs 7

 • Du kallas till hälsoundersökning under skoldagen
 • Individuell hälsoundersökning
 • Tillväxt, hållning och ryggundersökning. Flickor genomgår ryggscreening med fysioterapeut
 • Pubertetsutveckling

Till början

 

Årskurs 8

 

Läkarundersökning årskurs 8

 • Genomgång av thl:s frågeformulär
 • Genomgång av hälsotillstånd och tillväxt (mun och svalg, ögon, öron, hud, hals och körtlar, hjärta och lungor, buk, könsorgan (testiklar, förhud), pubertetsutveckling, rygg, motorik och neurologi enligt behov samt psykisk ohälsa)

Till början

 

Årskurs 9

 • Du kallas till hälsoundersökning under skoldagen
 • Individuell hälsoundersökning
 • Sammanfattning av hälsotillståndet under grundskoletiden
 • Sjukdomsanamnes inför yrkesval
 • Flickor vid behov till läkare om mensen inte kommit
 • Pojkar vid behov till läkare om inga pubertetstecken uppkommit
 • Tillväxt och ryggundersökning
 • Kontroll av vaccinationsuppgifter, komplettering vid behov

Till början

Studerandehälsovård, andra stadiet årskurs 1 - 3

 

Årskurs 1

 • Du kallas till hälsoundersökning under skoldagen
 • Individuell hälsoundersökning
 • Tillväxt, BMI (body mass index)
 • Hb och blodtryck, blodsocker om BMI är över 30.
 • Syn, färgsyn vid behov
 • Hörsel
 • Hälsointyg för ungdom vid behov
 • Kontroll av vaccinationsuppgifter, komplettering vid behov

Till början

 

Årskurs 2

 • Individuell hälsoundersökning vid behov
 • Frågeformulär i vissa skolor

 

Läkarundersökning årskurs 2

 • Flickor: Genomgång av hälsotillstånd och tillväxt (mun och svalg, ögon, öron, hud, hals och körtlar, hjärta och lungor, buk, pubertetsutveckling, rygg, motorik och neurologi enligt behov samt psykisk ohälsa)
 • Pojkar: Militärgranskningar

Till början

 

Årskurs 3

 • Hälsogranskning enligt behov, du som studerande tar själv kontakt med skolhälsovårdaren

Till början

 

Studerandehälsovård, tredje stadiet

 • Du erbjuds hälsoundersökning
 • Frågeformulär
 • Hälsointyg för ungdom vid behov

Till början

 

Avgifter

Besök inom skol- och studerandehälsovården är avgiftsfria. Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Till början

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020