Ryggundersökningar

Inom skolhälsovården gör vi rygg- och hållningsundersökningar i samband med hälsoundersökningarna. Under den snabbaste tillväxtperioden kan det uppträda avvikelser i kroppshållningen (t.ex. Scolios) och ryggscreeningarna görs för att upptäcka sådana osymmetrier i ryggen som kräver behandling. Små ossymetrier är dock vanliga och kräver för det mesta inga vidare åtgärder.

Ryggen kan bäst undersökas om du bara har underkläderna på dig. Vid undersökningen får du stå avslappnat med händerna vid sidorna, tårna och blicken framåt och med ryggen mot hälsovårdaren. Hållningen och ryggen undersöker vi först då du står rak , därefter böjer du dig försiktigt framåt med handflatorna mot varann. Hälsovårdaren undersöker då ryggen med hjälp av en scoliometer, ett instrument som mäter assymmetrin i ryggen.

Ifall hälsovårdaren upptäcker osymmetrier eller någonting avvikande vid ryggundersökningen, får du komma på tätare kontroller. Vid behov kan du remitteras till läkare eller fysioterapeut.
Alla flickors ryggar undersöks dessutom av en fysioterapeut i början av högstadietiden.

Avgift

Besök inom skol- och studerandehälsovården är avgiftsfria. Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020