Skolläkare

Skolläkaren arbetar tillsammans med skolhälsovårdaren inom skolhälsovården.

Du får träffa skolläkaren på skolan då du går i årskurs 1, 5 och 8 samt på andra stadiet. Skolläkaren undersöker ditt hälsotillstånd och du har samtidigt möjlighet att fråga och diskutera dina ärenden.

Dina föräldrar är välkomna att närvara vid läkargranskningen.

Via skolhälsovårdaren har du också möjlighet att boka tid till skolläkaren ihälso- och sjukvårdsärenden.

Hälsointyg för ungdom/Ungdomsintyg

Hälsointyget för ungdom slopas enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut från och med 1.8.2019. 

Gällande läkarundersökning inför militärtjänstgöring läs mera på sidan Militärgranskningar.

Avgifter

Besök inom skol- och studerandehälsovården är avgiftsfria. Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 18.11.2020