Skolläkare/Ungdomsintyg

Skolläkaren arbetar tillsammans med skolhälsovårdaren inom skolhälsovården.

Du får träffa skolläkaren på skolan då du går i årskurs 1, 5 och 8 samt på andra stadiet. Skolläkaren undersöker ditt hälsotillstånd och du har samtidigt möjlighet att fråga och diskutera dina ärenden.

Dina föräldrar är välkomna att närvara vid läkargranskningen.

Via skolhälsovårdaren har du också möjlighet att boka tid till skolläkaren ihälso- och sjukvårdsärenden.

Hälsointyg för ungdom/Ungdomsintyg

Innan du fyller 15 år får du ett ungdomsintyg av skolläkaren. Du behöver intyget för moped-, traktor och bilkörkort samt för fortsatta studier.

På ungdomsintyget framkommer uppgifter som kan ha betydelse för ditt yrkesval och din körförmåga, t.ex. allergier, mediciner och grundsjukdomar.

Intyget är gratis inom skolhälsovården och är giltigt i fem år om inget annat nämns på intyget. Du får fyra utskrifter av intyget, spara dem för framtida behov!

Inför militären görs en ny läkarundersökning, läs mera på sidan Militärgranskningar.

Avgifter

Besök inom skol- och studerandehälsovården är avgiftsfria. Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 24.04.2018