Skolpsykologer

Skolpsykologen finns till hands när du eller ditt barn upplever bekymmer t.ex. med inlärningen, koncentrationen, utmaningar i den kognitiva* utvecklingen, beteendet och/eller måendet (t.ex. nedstämdhet, oro/ångest, stress).

Du kan kontakta oss då ditt barn går i förskolan, under skolåren och under andra stadiets studier. Kontaktuppgifter till den psykolog som sköter din skola finns i vänstra kanten.

Vi kan göra psykologiska utredningar/kartläggningar och skolmognadsbedömningar. Vi erbjuder också samtalsterapi för barn och ungdomar samt handledning åt föräldrar. I skolorna deltar vi i elevvårdsarbetet samt samarbetar med och konsulterar lärare, kuratorer och skolpersonal. Vi samarbetar också med läkare, fysio-, ergo- och talterapeuter, psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen samt övriga yrkesgrupper enligt dina behov.

För att komma till oss kan du själv, dina föräldrar eller t.ex. skolpersonal ta kontakt. Vi har inga telefontider, utan ringer upp dig om vi inte kan svara. Läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal kan också göra en remiss eller rekommendation.

Avboka din tid om du inte kan komma genom att kontakta din psykolog.

Besöken hos oss är avgiftsfria.

Skolpsykologverksamheten i Larsmo, Pedersöre och Nykarleby hör till respektive kommun. 

 

* innefattar bl.a. språklig förmåga, visuell-logisk förmåga och minnesfunktioner

Senast uppdaterad 03.11.2020