Vaccinera ditt barn

Vaccinera ditt barn för att det ska få ett skydd mot en del allvarliga infektionssjukdomar. Vaccineringarna är en viktig del av barnets hälsovård och man har lyckats minimera många sjukdomar med hjälp av dem, t.ex. stelkramp, difteri, polio, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund.

Det är frivilligt att vaccinera sitt barn och föräldrarna besluter själva vilka vaccinationer barnet ska få. Vi rekommenderar alla vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Läs mera om infektionssjukdomarna vi vaccinerar mot.

Frågor gällande vaccineringar kan du diskutera på din rådgivning med hälsovårdaren och läkaren.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 19.06.2018