Socialservice för barnfamiljer

Ta kontakt med socialarbete för barnfamiljer då du vill ha hjälp och önskar att din situation kartläggs, både föräldrar och barn kan ta kontakt. Det kan handla om kris inom familjen, utmattning, svårigheter hemma eller i skola, oro för barnets mående och familjens ork. Tillsammans med personal utreds vilka stödformer som kunde passa och hur familjens egna resurser kan förstärkas.

Socialt arbete och handledning omfattar bl.a.

  • handledning och rådgivning
  • information om service och hänvisning till service
  • beviljande av olika serviceformer, t.ex. familjearbete, stödfamilj
  • stöd och rådgivning vid skötseln av praktiska saker
  • stöd vid en plötslig förändring i livssituationen, t.ex. skilsmässa eller att en familjemedlem insjuknar.
Senast uppdaterad 27.04.2020