Familjearbete

Familjearbete fokuserar på tidigt stöd till barnfamiljer. Familjearbetet erbjuder familjen stöd i föräldraskapet, stöd med vardagsrutiner och barnuppfostran. Familjearbetet utförs i huvudsak hemma hos familjerna. Arbetet i en familj inleds med en bedömning av servicebehovet, där familjens situation utreds i sin helhet. Vid bedömningen går man igenom bl.a. föräldrarnas resurser och funderar på saker som en förälder eventuellt behöver extra stöd med.

Familjearbetet stöder barnfamiljer avgiftsfritt, kan vara kort- eller långvarigt. Familjearbetet är systematiskt och inriktat på förändring, utvärdera minst en gång per halvå. Innehållet i familjearbetet utformas så, att det motsvarar familjens individuella behov.

Familjearbete

  • stöder föräldraskapet, kommunikation och växelverkan
  • ger handledning i uppfostring- och skötsel av barn
  • ger handledning för att få vardagsrutiner att fungera och hjälper med planeringen av rutiner
  • stärker familjens egna resurser 

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020