Familjearbete

Familjearbete fokuserar på tidigt stöd till barnfamiljer. Alla familjer kan drabbas av olika problem eller kriser. Familjearbetaren ger stöd och handledning till föräldrarna. Man utgår från barnets behov, men strävar till att stöda familjen som helhet samt se till familjemedlemmarnas individuella behov. Strävan är att hitta och stärka familjens egna resurser för att de i fortsättningen ska klara sig självständigt.

Familjearbetarna jobbar hemma hos familjerna och tillsammans med familjen sätter man upp mål och utvärderar.

Familjearbete

  • stöder föräldraskapet, kommunikation och växelverkan
  • stöder i krävande livssituationer
  • ger råd i spädbarns- och barnuppfostringsfrågor
  • hjälper med planeringen av rutiner
  • stöder och hjälper familjer, ensamstående och ungdomar i vardagen

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 23.04.2018