Hemservice för barnfamiljer

En barnfamilj har möjlighet att få hemservice vid belastande livssituationer. Till exempel vid:

 • förälderns utmattning eller sjukdom
 • sjukt barn
 • svår graviditet, förlossning
 • skada eller annan motsvarande funktionsnedsättande orsak
 • olika krissituationer i familjen.

Hemservicen ger stöd i föräldraskapet genom att hjälpa till med barnskötsel och vardagliga praktiska sysslor i hushållsarbetet. Vid kartläggningen av hemservicebehovet utgår man från familjens individuella situation/behov.

Hemservice kan ges tillfälligt eller under en längre tid.

Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd och baserar sig på familjens inkomster, antalet familjemedlemmar och antalet besök hos familjen.

Hemservice beviljas inte för:

 • enbart behov av städning
 • plötsligt insjuknande av barn i en situation då förälder är att berättigad att stanna hemma och sköta sitt barn
 • distansarbete hemma
 • studier och föreläsningar
 • föräldrarnas hobbyer
 • långvarig daglig skötsel av barn

Blankett

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020