Stödfamiljsverksamhet

Stödfamiljsverksamhet är en social service, som främst erbjuds barn i behov av särskilt stöd. Med hjälp av stödfamiljer vill man stöda och stärka familjernas egna resurser och uppfostringsförmåga samt främja barnets positiva tillväxt och utveckling.

Stödfamiljerna tar emot barnen i sitt hem i enlighet med de överenskommelser man gör i avtalet, t ex en helg i månaden. I stödfamiljen får barnet stimulans, tid, en trygg vardag och omsorg.

Vem kan bli stödfamilj?

Stödfamiljer kan bestå av barnfamiljer, barnlösa par eller ensamstående personer. Familjen ska ha en stabil social situation samt krafter och tid att ta emot barnet.

Stödfamiljen förutsätts vara flexibel och kunna möta olikhet samt vara villig att engagera sig i verksamheten minst sex månader. Stödfamiljen ska kunna arbeta tillsammans med barnets föräldrar och familjeservicens personal. Till stödfamiljerna betalas ett vårdarvode och en ersättning för extra omkostnader.

Stödpersonsverksamhet

Stödpersonsverksamhet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Det som skiljer sig från stödfamiljsverksamhet är att stödpersonens insatser är några timmar per gång och träffar med barnet sker endera i barnets hem eller barnets närmiljö.

Broschyrer

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 16.11.2020