Barnergoterapi

Coronavirus

På barnergoterapin kan er familj få hjälp då barnets utveckling är eller misstänks vara försenad med tanke på barnets ålder. Barnergoterapin riktar sig till barn och unga i åldern 0 - 18 år. För att få en remiss krävs ett besök hos läkare, hälsovårdare, annan terapeut eller psykolog.

Vi inleder ergoterapin med en bedömningsperiod, där vi utreder barnets aktuella situation, färdigheter och förmågor. Vi stöder barnets utveckling, planerar rehabiliteringen, genomför terapier samt handleder familj, dagis, skola och andra berörda parter. Terapin förverkligas som individuella besök eller som gruppterapi.

Vi kartlägger t.ex:

 • finmotorik
 • handfunktion
 • sinnesfunktioner
 • gestaltning
 • rörelseförmåga, koordination och balans
 • ADL (dagliga rutiner)
 • koncentration
 • impulsivitet
 • växelverkan och kommunikation
 • lek och social utveckling
 • kognitiv utveckling och inlärning

Ergoterapin är rolig och utmanande för barnet och ger barnet upplevelser av att lyckas. Vi planerar terapin tillsammans med barnet enligt hens intressen. Som metoder använder vi målinriktade lekar och aktiviteter t.ex. motionslekar, spel, byggande och skapande aktiviteter.

 

 

Till barnet


Hanna

Anne

Då du kommer till sjukhusets ergoterapi får du träffa Anne eller Hanna. Vi jobbar som barnergoterapeuter. Hos oss får du spela spel, rita, leka, jumppa, göra kluriga uppgifter, bygga pussel och en massa annat.
Vi vill veta vad du är duktig på och om det finns något du tycker är svårt som du behöver träna på. Vi kommer kanske också till din skola eller till ditt daghem för att träffa dig.

 

Avgifter

Besöken är avgiftsfria

Läs mera

Senast uppdaterad 19.01.2021