Hjälpmedelsutlåning

Hjälpmedel till barn och unga lånas ut via Vasa centralsjukhusets hjälpmedelscentral.

Senast uppdaterad 09.04.2018