Hjälpmedelsutlåning

Hjälpmedel till barn och unga lånas ut via Vasa centralsjukhusets hjälpmedelscentral.

Senast uppdaterad 20.08.2021