Medicinsk rehabilitering

Coronavirus

Medicinsk rehabilitering kan vi bevilja då rehabiliteringsbehovet är långvarigt.

Medicinsk rehabilitering beviljar vi för att upprätthålla och förbättra din funktionsförmåga. Medicinsk rehabilitering ges av social- och hälsovårdsverkets egna terapeuter eller som servicesedel. Med servicesedel beviljar vi fysio-, ergo- och talterapi samt musik- och ridterapi. Medicinsk rehabilitering beviljas enligt förordningen om medicinsk rehabilitering 1015/1991.

För att få medicinsk rehabilitering behöver du en rekommendation av social- och hälsovårdsverkets läkare. Våra terapeuter bedömer rehabiliteringsbehovet. Rekommendationer behandlas i arbetsgruppen för medicinsk rehabilitering enligt överenskomna kriterier. Vid beviljandet skrivs en servicesedel för den aktuella terapin. Förnyandet av beslut om servicesedel förutsätter att du som klient har en rehabiliteringsplan som är i kraft.

Servicesedel till terapier beviljar vi endast på medicinska grunder och enbart till terapeuter som är anslutna till nätjänsten Palse.fi och godkända under Social- och hälsovårdsverket. Det är alltid fråga om individuell prövning.

Klienten  har möjlighet att neka servicesedel. I sådana fall ordnas rehabiliteringen på annat sätt. 

Läs mera om servicesedlar.

Avgifter

Besöken är avgiftsbelagda. Avgifterna är desamma som för övriga terapier på rehabiliteringens serviceenhet och faktureras i efterskott.

Senast uppdaterad 04.07.2020