Vårdnad och separation

Då ett barn föds utanför äktenskapet behöver juridiska dokument göras för att fastställa faderskapet. Vid en separation är det nödvändigt att upprätta ett avtal mellan föräldrarna (gift/sambo) om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmännen ger rådgivning och fastställer avtalet.

Besök till barnatillsyningsmannen bör bokas på förhand. Kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 04.02.2020