Coronavirus - Gör så här

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du stanna hemma och kontakta telefonrådgivningen måndag - fredag kl. 8 - 16. 

- Jakobstad, Larsmo, Pedersöre: Malmska telefonrådgivning tfn 06 786 1333

- Nykarleby, Jeppo, Munsala: Nykarleby telefonrådgivning tfn 06 786 2701

 

Symtom på coronavirus kan vara feber, hosta, halsont, huvud- och muskelvärk, snuva, illamående, diarré, trötthet. Även störning i smak- och luktsinne har förekommit.

Om du får allvarligare symtom såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras kan du ringa telefonrådgivningens telefonnummer dygnet runt, vänta då tills samtalet kopplas över till jouren i Jakobstad på kvällar och helger.

Coronatester tas inte av symptomfria personer och testerna ersätter inte karantän. Läs mera på vår sida Coronatester.

Om du misstänker coronavirus kan du själv göra en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen eller så kan du kontakta oss per telefon. 

Senast uppdaterad 02.09.2020