Coronavirus - Gör så här

Sök dig till coronaprovtagning med låg tröskel om du misstänker coronavirus! Gör en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen eller kontakta oss per telefon för att ordna testning för corona

  • Symtom på coronavirus kan vara feber, hosta, halsont, huvud- och muskelvärk, snuva, illamående, diarré, trötthet. Även störning i smak- och luktsinne har förekommit.

Jakobstad, Larsmo, Pedersöre: Malmska telefonrådgivning tfn 06 786 1333
Nykarleby, Jeppo, Munsala: Nykarleby telefonrådgivning tfn 06 786 2701

OBS! Man kan inte beställa, byta eller avboka tid för coronavirusvaccination från telefonrådgivning!

Kontakta oss per telefon om du har inbokat tid och du har coronavirus symtom

Drop-in-coronaprovtagning måndagar till fredagar kl. 12–14:30 vid provtagningstältet invid jouren i Jakobstad

  • Ingen tidsbokning behövs
  • Man behöver inte testa om man inte har symtom

Coronatester

Testerna ersätter inte karantän. På samma sätt kan inte heller tiden man är försatt i karantän, om man utsatts för smitta, förkortas via ett negativt test. Om du misstänker coronavirus, gör en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen eller så kan du kontakta oss per telefon.

Lägesrapport

Vasa centralsjukhus informerar om antalet positiva covid-19 fall hos befolkningen i sjukvårdsdistriktet dit också social- och hälsovårdsverkets kommuner hör. Vi informerar om fall i det egna området i de fall där det finns risk för samhällsspridning. Detta för att så långt som möjligt undvika att enstaka fall kan identifieras. 

Senast uppdaterad 26.08.2021