Begränsningar och rekommendationer

Allmänt, Besök, Fritids- och hobbyverksamhet, Coronablinkern

Allmänt

Vi följer THLs och Vasa sjukvårdsdistriktets anvisningar

 • För tillfället finns det inga begränsningar om officiella tillställningar och allmänna sammankomster 
 • Rekommendation om distansarbete och munskydd gäller till och med den 30 september 2021

Hygien och munskydd

Andra rekommendationer

 • Kommuner och skolor informerar om sin verksamhet och om eventuell distansundervisning. Följ den egna kommunens och skolornas sidor.
 • Stanna hemma om du får ens lindriga luftvägssymptom och sök dig till coronatest.
 • Undvik resande. 

Läs mera om begränsningar och rekommendationer i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Besök

 • Just nu tar vi inte emot produkt- eller läkemedelsrepresentanter.

Besök på avdelning, poliklinik eller boendeenhet:

 • Stanna hemma om du
  • har ens milda influensasymptom (hosta, snuva, feber, ont i halsen)
  • misstänker att du har exponerats för coronavirussmitta under de två senaste veckorna
  • väntar på testresultat eller har rest och är i karantän på eget initiativ.
 • Kom på besök endast då du är frisk.
 • Desinficera dina händer då du kommer och då du avlägsnar dig. Tvätta också händerna genast du kommer hem.
 • Använd mun- och nässkydd under hela besöket (över 12-åringar).
 • Håll säkerhetsavstånd till andra besökare och personal i mån av möjlighet.

Fritids- och hobbyverksamhet

Coronablinkern

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen.

I appen är din integritet starkt skyddad. För att blinker ska fungera ska du också aktivera Bluetooth i mobilens inställningar.

Ladda ned appen och läs mera om användningen av Coronablinkern på THL:s sidor.

Med hjälp av Coronablinkern kan du också göra en bedömning av dina symptom på webbplatsen Omaolo, även om du inte fått något meddelande/varning i appen.

Senast uppdaterad 09.09.2021