Begränsningar och rekommendationer

Allmänt, Besök, Fritids- och hobbyverksamhet, Coronablinkern

Allmänt

Vi följer THLs och Vasa sjukvårdsdistriktets anvisningar. 

Hygien och munskydd

Andra rekommendationer

  • Kommuner och skolor informerar om sin verksamhet och om eventuell distansundervisning. Följ den egna kommunens och skolornas sidor.
  • Gör distansarbete om arbetsuppgifterna möjliggör det.

  • Stanna hemma om du får ens lindriga luftvägssymptom och sök dig till coronatest.
  • Undvik resande. 

Läs mera om begränsningar och rekommendationer i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Besök

För att förhindra spridning av coronavirus gäller följande på våra avdelningar och boendeenheter. 

Fritids- och hobbyverksamhet

Coronablinkern

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen.

I appen är din integritet starkt skyddad. För att blinker ska fungera ska du också aktivera Bluetooth i mobilens inställningar.

Ladda ned appen och läs mera om användningen av Coronablinkern på THL:s sidor.

Med hjälp av Coronablinkern kan du också göra en bedömning av dina symptom på webbplatsen Omaolo, även om du inte fått något meddelande/varning i appen.

Senast uppdaterad 21.06.2021