Coronainfo från avdelningar, polikliniker, mottagningar, enheter

Kontakta oss per telefon om du har inbokad tid till mottagning och har symtom som tyder på coronavirus, om du exponerats för coronaviruset, du är i karantän/isolering eller har rest utomlands senaste 14 dagarna.

 

Vi har ordnat vår verksamhet så att det är tryggt att besöka våra enheter. Det är viktigt att komma till mottagningen om du har hälsobekymmer. Speciellt viktigt är det om du är över 70 år eller har en långtidssjukdom som kräver uppföljning. Om du är osäker kan du ringa enheten.

Patienten kan ha en följeslagare endast ifall besöket förutsätter detta, annars väntar följeslagaren på utsidan eller i bilen. Inga syskon eller andra barn med på besöket, endast det barn som besöket gäller.

Använd näs- och munskydd när du rör dig i våra utrymmen och i väntrummen, var noggrann med handhygienen och håll rekommenderade säkerhetsavstånd!

Vi följer hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer och linjedragningar. I denna situation skall vi ta speciellt bra hand om de minsta. Tillsammans klarar vi detta!

Barn- och ungdomspolikliniken

Familjeservicecentralen

 • Kontakta oss på vår jourtelefon 044 785 1726 vardagar 8 - 16. Kvällar, nätter och helger kan man kontakta Österbottens socialjour 06 325 2347. Du kan vara anonym om du vill. 
 • Just nu är vardagen väldigt annorlunda för oss alla. Känner du dig otrygg eller rädd? Behöver du eller någon i din familj hjälp? Är du orolig över något barn eller någon familj i närheten? Vi finns här för att stöda och hjälpa barn, ungdomar och familjer. 
 • Brådskande ärenden sköts även om barnen och familjen är i karantän eller isolering, men då med adekvat skyddsutrustning.
 • Barnskyddet: Träffar med barn och föräldrar fortsätter som överenskommet ifall alla är friska.

 • Enheten för bedömning av servicebehovet: Verksamheten fortsätter tillsvidare som vanligt. Brådskande bedömningar görs som vanligt. Vid oro eller förfrågningar kan man ta kontakt med utredningsenheten som vanligt. Klientmöten bokas vid Familjeservicecentralen ifall man inte är förkyld. Hembesök kan göras vid behov till familjerna förutsatt att man i familjen inte är förkyld.

 • Familjearbete/hemservice till barnfamiljer: Träffar med barn och föräldrar fortsätter som överenskommet i mån av möjlighet ifall alla är friska. Nödvändig hemservice enligt socialvårslagens §19 ges för att trygga familjens omsorgsuppgift även vid någon funktionsnedsättande orsak. Enheten för familjetjänster, 044 787 7280, måndag-fredag kl. 8-16. 

Fredrikakliniken

Handikappomsorgen

 • Fortsätter sin normala verksamhet, se sidorna för funktionshindrade vuxna, barn och unga
 • Boendeenheter: Besöksförbud i kraft på enheterna men klienterna får röra sig fritt i samhället. 

Laboratoriet

Mottagningar och polikliniker

 • Varje patients/klients tillstånd och vårdbehov bedöms individuellt från fall till fall av en yrkesperson. Brådskande besök prioriteras.

Munhälsovård

Psykiatriska barn och ungdomsmottagningen

Rehabiliteringens serviceenhet

 • Mottagningen för vuxna patienter vid Rehabiliteringens serviceenhet fungerar normalt, se sidan Terapeuter.

Rådgivningar - Mödra-, barn- och preventivrådgivningen

Röntgen

 • Normal verksamhet, se sidorna Röntgen.

Skol- och studerandehälsovård

Ungdomsstationen Fiilis

 • Fortsätter verksamheten, bara på tidsbeställning.
 • Kontakterna sker via telefon om man är förkyld eller har symtom på luftvägsinfektion, 044 785 1216, måndag - fredag kl. 8 - 16.

Vuxensocialarbete

 • Telefontid för kundservice tfn 044 403 8573, måndag - fredag kl. 10 - 11.  Klientkontakterna sköts i första hand per telefon.
 • Vi kan också boka telefonmottagning med klienterna. 
 • Munskydd delas ut kl. 9 - 12, måndag - fredag vid infoluckan. 

Äldreomsorg

 • SeniorCentrets ytterdörr är låst. Besökare kommer på förhand överens om ett möte via telefon. Ring på ringklockan vid ytterdörren då du kommer. I övrigt normal verksamhet, se sidan SeniorCentret - Stöd för äldre
 • Helmi servicehandledning har normal verksamhet, se sidan Servicehandledning Helmi
 • Stöd för närstående vård har normal verksamhet, se sidan Närståendevård, över 65 år
 • Stödtjänster har normal verksamhet, se sidorna Stödtjänster för äldre
 • Dagverksamhet har normal verksamhet, se sidan Dagverksamhet
 • Intervallvård har normal verksamhet, se sidan Intervallvård
 • Minnesrådgivning har normal verksamhet, se sidan Minnesrådgivning
 • Hemvårdens verksamhetssätt kan ändra: Antalet beviljade besök för klienten kan justeras. Utevistelse och aktiveringsbesök kan omorganiseras, minskas eller tillfälligt tas bort. Hemvårdsledarna kontaktar klienten eller anhöriga gällande eventuella förändringar. Ifall klienten insjuknar i corona får hen besök av skild personal, som använder skyddsklädsel i sitt arbete. I övrigt se hemvårdens sidor Hemvård
 • Boendeservice: Klient med symptom vårdas skilt från andra. Endast närmaste anhöriga får besöka boenden. Besökaren ska kontakta på förhand för att komma överens om tid och förfaringssätt. Se mera info sidorna Boende och Besöksbegränsningar.

 

Senast uppdaterad 02.03.2021