Coronanyheter

Coronanyheter

 • I Österbotten är antalet nya coronafall inte så högt, men i och med att man fortfarande konstaterar nya fall på olika håll i landskapet så håller coronasamordningsgruppen sina rekommendationer om bland annat sammankomster och hobbyverksamhet vid makt till den 30 april. Gruppen tar på nytt ställning till rekommendationerna vid sitt nästa sammanträde den 20 april.
  Läs mer
 • Från och med måndag 12.4 kan alla 18–69-åringar i riskgrupp 2 boka tid för vaccination per telefon. Också 16–69-åringar som hör till riskgrupp 1 och 70 år fyllda som inte ännu fått tid för vaccination kan fortfarande boka tid.
  Läs mer
 • Barn och personal som befunnit sig på en avdelning på Alma daghem i Jakobstad 6.-7.04.2021 har exponerats för covid-19. Personerna i fråga kontaktas och sätts i karantän.
  Läs mer
 • Det finns bra tillgång på vaccin just nu. Tidsbokningen per telefon (06 781 0330) fungerar bra också på eftermiddagarna. Vi önskar att de personer som hör till tidigare nämnda grupper bokar tid för vaccination så fort som möjligt.
  Läs mer
 • En person som har konstaterat vara smittad med coronavirus, har befunnit sig på daghemmet Skogsstjärnan i Nykarleby 31.3-1.4.2021. Personen var vid tillfället symptomfri, men bedöms ha varit smittsam. Närkontakter kontaktas och sätts i karantän.
  Läs mer
 • Coronaläget i Österbotten har vänt till det sämre den gångna veckan. Incidenstalet, som var 21 för en vecka sedan, har nu stigit och onsdagen 7 april är det 32. Trots den ökade mängden fall är situationen stabil och smittkedjorna har kunnat spåras bra.
  Läs mer
 • Coronaläget är lugnt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Distriktet har lämnat spridningsfasen och återgått till accelerationsfasen och rekommendationerna för sammankomster ändras från sex personer till tio. I enlighet med gruppens rekommendationer kan årskurserna 7–9 och andra stadiet återgå till närstudier om kommunerna så beslutar.
  Läs mer
 • Coronapandemin fortsätter ännu och vi vill påminna om några saker.
  Läs mer
 • Coronablinkern uppdateras torsdag 4.3, varefter anvisningarna ändrar. Ändringarna baseras på testningsstrategin som social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat 11.2.2021.
  Läs mer
 • Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom till ett extra insatt möte på fredagen för att utvärdera lägesbilden i regionen, men också för att utvärdera om rekommendationerna och restriktionerna är tillräckliga och effektiva. Gruppen har under innevarande vecka också bett Regionförvaltningsverket bedöma de åtgärder som nu vidtagits i regionen.
  Läs mer
Senast uppdaterad 25.03.2020