Coronavirusvaccin

Uppdaterad 24.9.2021

Drop-in vaccinering

Boka tid

Alla över 12 år

 • Intervallet till andra vaccindosen är minst 8 veckor
 • Vaccinet är avgiftsfritt
 • Du kan boka tid för vaccinering till vilken som helst av våra vaccineringsplatser. Om du inte hittar passligt tid och plats, kan du ring till tidsbokning för att hitta en bra tid och plats för vaccination
 • Efter genomgången covid-19 infektion ska du vänta 6 månader innan du bokar tid för coronavirusvaccination
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar gravida kvinnor att vaccinera sig mot coronaviruset. Deltavarianten av viruset har ökat risken för allvarlig sjukdom. Läs mera på THL.fi
 • Du kan boka tid för vaccinering till vilken som helst av våra vaccineringsplatser 
 • Du kan tidigarelägga andra vaccindosen från 12 veckor till minimum 8 veckor genom att boka en ny tid elektroniskt för dos 2. Den tidigare givna tiden med 12 veckors dosintervall tas automatiskt bort.
 • Vaccineringarna startade vecka 34 i skolorna, men om tiden inte passar kan man boka sig till det elektroniska systemet. Dos 2 ges på samma ställe som dos 1 (samma ställe = samma vaccin)

Boka tid elektroniskt här

 • I Jakobstad vaccinationer som bokas elektroniskt vaccineras i H-byggnaden. Vänta på angivet ställe i H-aulan, vid huvudingången
 • Om du absolut måste avboka tiden och Vihta inte funkar, ring till tidsbokning 06 781 0330 (mån, ons, fre kl. 8-14). Om numret är inte i bruk denna dag, ring sen då telefon är öppen, även om det är efter den tid som du vill avboka

Tidsbeställning 06 781 0330, öppen måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8-14

 • Genast från morgonen är telefonköerna längre. Om du kommer in i telefonkön, vänligen stanna kvar i kön tills en vårdare svarar

Social- och hälsovårdsverket uppmanar befolkningen att respektera givna vaccinationstider och inte omboka tiderna utan synnerligen vägande skäl.

Resor och aktiviteter och vackert väder är inte en orsak för att omboka vaccinationstiden. Vid sjukdom och trängande familjeskäl kan tiden bokas om.

Ombokningar kan orsaka att tillgängliga vaccindoser blir oanvända och reserverad personalresurs inte kan användas maximalt.

Avbokning

Om du absolut måste avboka tiden, ring till tidsbokning 06 781 0330 (mån, ons, fre kl. 8-14). Om numret är inte i bruk denna dag, ring sen då telefon är öppen, även om det är efter den tid som du vill avboka.

Kom till vaccination bara om du är frisk

  • Ta med FPA-kortet
  • Klä dig så att överarmen går lätt att blotta
  • Använd ansiktsmask

Drop-in vaccinering

DROP-IN coronavaccinering ordnas

 • 28.9 kl. 16-19 Malmska HVC, Jakobstad
 • 29.9 kl. 15-17 Nykarleby välfärdscentral

Ta med identifieringsbevis.

Samtliga drop-in tillfällen är ämnade endast för dos 1. Man kan vaccineras 6 månader efter genomgången Covid-19.

Kom bara om du är frisk, utan förkylningssymtom och iaktta avståndsregler i ev. köer, bär ansiktsmask och håll god handhygien. 

Du får tiden för dos 2 automatiskt då du vaccineras första dosen, även på drop-in. 

Om du har frågor, ring tidsbokningen 06 7810330 (måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8-14)

Barn och unga

Vaccineringarna startar vecka 34 i skolorna. Om tiden inte passar, kan man boka sig till det elektroniska systemet. Dos 2 ges på samma ställe som dos 1.

En minderårig kan själv besluta att ta coronavirusvaccin om en yrkesutbildad inom hälsovården anser att han eller hon med tanke på sin ålder och utvecklingsnivå själv kan fatta beslut om vaccination.

Om den minderåriga inte vill ta vaccinet, eller inte kan besluta om det själv, krävs att vårdnadshavarens samtycke ges skriftligen. Om den minderåriga har fler än en vårdnadshavare behövs samtycke från alla vårdnadshavare.

Ytterligare information om vaccinering av barn och ungdomar finns på social- och hälsovårdsministeriets sidor och THL.fi.

Nationella coronavaccinationsintyg

Du hittar intyget från Mina Kanta (Omakanta). Vaccinationsintyget är i regel tillgängligt inom fem dygn från vaccinering.

Hur vaccinationerna framskider ? 

Mera om coronavacciner:

Senast uppdaterad 24.09.2021