Beroende

Testa

Testa din egen situation, utgående från testresultaten får du tips om hur du kan förbättra din hälsa och ditt välbefinnande.

Droger

En drog är något som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Drogen kan ha olika sorters effekter, både positiva och negativa. Till droger räknas bl.a. narkotika, tobak och alkohol. Alla droger kan skada kroppen och påverka livet på olika sätt. Beroendet kan bli en livslång pina.

Via lagstiftning vill man skydda befolkningen mot droger som skapar svårt beronde och vars effekter kan vara svåra trots att användningen har upphört. Olagligt bruk, innehav och försäljning av narkotika är därför en straffbar handling i Finland. Drycker som klassas som alkohol får inte heller säljas till personer under 18 år. Samma åldersgräns gäller för tobaksprodukter. Alhohol är den mest använda drogen i Finland och en ökning av alkoholrelaterade sjukdomar är ett faktum.

Alkohol - test

Läs mera om Alkohol

Narkotika - test

Läs mera

Tobak/snus -test

Läs mera om tobak / snus

Spelberoende

Olika spel som lotto, Keno, trav är för de flesta människor ett sätt att roa sig och att få uppleva spänning i hopp om att vinna pengar. För en del människor kan spelandet dock bli en vana som är svår att bryta.

Spelandet börjar ta kontroll över tankarna och tar mycket tid och pengar i anspråk. Spelandet kan också tränga undan andra aktiviteter och orsaka problem i de mänskliga relationerna.

Vad är internetberonde?

När kan man tala om nätberoende? Livssituationen kan var olika och varierande för människorna. Nätberoende är inte bara frågan om tiden man tillbringar på nätet. Det är mera väsentligt att granska de nackdelar, som användningen av internet förorsakar t.ex. i människorelationer, arbetet och studier.

Testa

Läs mera om annat beroende

Källa: Droglänken

Senast uppdaterad 19.01.2021